שלטי פח ואלוקבונד

המועצה האזורית יואב: שילוט פח על גבי קונסטרוקציה

ספארי רמת גן: שילוט פח בכניסה לספארי